fbpx

PYTANIA
I ODPOWIEDZI

Pompa ciepła zasilana jest energią elektryczną a zastosowane w niej rozwiązania umożliwiają jej „pompowanie ciepła” z przestrzeni zewnętrznej ( powietrze, grunt, woda gruntowa) o temperaturze przekraczającej nawet minus 20 C.

Wyróżniamy dwa rodzaje pomp ciepła dla wodnych systemów centralnego ogrzewania:

  • pompa ciepła typy powietrze-woda, gdzie powietrze jest źródłem energetycznym, a woda krążąca w systemie CO jest odbiornikiem ciepła,
  • pompa ciepła typu woda-woda, gdzie woda pobierana z gruntu jest źródłem energetycznym, a woda krążąca w systemie CO jest odbiornikiem ciepła.

Obecnie preferowane są pompy ciepła powietrze-woda z uwagi na niższe koszty inwestycyjne.

Dobór przeprowadza się w oparciu o projekt instalacji CO w nowym budynku, lub w oparciu o bilans cieplny budynku przy wykorzystaniu kalkulatora mocy cieplnej, uwzględniające walory termiczne budynku oraz wymagania użytkownika. Jeżeli pompa ma również ogrzewać ciepłą wodę użytkową, wówczas zwiększa się odpowiednio moc pompy ciepła.

Pompa ciepła jest zbudowana z analogicznych komponentów jak każde urządzenie chłodnicze np. lodówka lub zamrażarka. Dlatego żywotność pomp ciepłą jest podobna do żywotności urządzeń chłodniczych i wynosi od 12 do 18 lat.

Pompa ciepła jest urządzeniem zasilanym prądem elektrycznym podobnie jak kocioł lub grzejnik elektryczny. Dzięki zastosowaniu w pompie zaawansowanej techniki, umożliwiającej wykorzystanie trzech przemian termodynamicznych (parowanie, skraplanie i rozprężania izentalpowe czynnika roboczego) uzyskujemy 3 krotnie większą efektywność energetyczność pompy ciepła w stosunku do kotła lub grzejnika elektrycznego o tej samej mocy znamionowej.
Znaczy to tyle, że przy takiej samej ilość energii cieplnej wytworzonej przez kocioł elektryczny i pompę ciepła , za prąd zużyty przez pompę ciepła zapłacimy 3 razy mniej niż za prąd zużyty przez kocioł lub grzejnik elektryczny.

Średni koszt dla pompy ciepła od 4 do 8 kW jest w granicach 15.000 zł – 20.000 zł.

Ponieważ każda pompa ciepła działa tak samo jak urządzenie chłodnicze możemy ją wykorzystać (przy zastosowania dodatkowych elementów) do chłodzenia domu w okresie lata. Mając „dwa w jednym” nie ma potrzeby stosowania dodatkowych klimatyzatorów.

Pompa ciepła jest urządzeniem bezobsługowym. Wymaga jedynie dwóch przeglądów okresowych w roku. W czasie tych przeglądów kontrolowana jest miedzy innymi czystość wymienników ciepła oraz szczelność układu czynnika roboczego.

Zakres montażu standardowego obejmuje:
– Posadowienie jednostki zewnętrznej ( agregatu)
– Posadowienie jednostki wewnętrznej
– Wykonanie instalacji pomiędzy jednostkami
– Montaż zbiornika/sprzęgła hydraulicznego
– Montaż instalacji wodnej łączącej zbiornik z instalacją grzewczą CO.

Montaż trwa 2-5 dni.