fbpx

POMPY CIEPŁA


DO OGRZEWANIA

POMPY CIEPŁA

DO OGRZEWANIA

POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA wykorzystują niewyczerpywalne, odnawialne źródło energii – powietrze atmosferyczne. Ze­sta­wie­nie po­wietrz­nej pom­py cie­pła oraz in­sta­la­cji fo­to­wol­ta­icz­nej da­je prak­tycz­nie 100% nie­za­leż­ności ekonomicznej Twojego do­mu i firmy od ze­wnętrz­nych do­staw­ców ener­gii. 

Pompy ciepła są bezobsługowe, a ich wydajność jest do 4x większa od innych opcji grzewczych. Skorzystaj z kompleksowych rozwiązań potrzeb ogrzewania Twojego budynku.  

JAK TO DZIAŁA?

1
2
3
4
5
6
jak działają pompy ciepła cp green energy

Jednostka zewnętrzna pobiera ciepło z powietrza przy użyciu energii elektrycznej sprężarki. Przesyła je do modułu hydraulicznego, który rozprowadza je po całym domu. System zapewnia ogrzewanie i gorącą wodę wewnątrz budynku (do 65 °C).

W takim sam sposób pompa ciepła może chłodzić dom w trakcie lata.

ETAPY PLANOWANIA
I BUDOWY

ETAP I

Audyt i rozpoznanie docelowego
miejsca budowy instalacji.
ETAP II

Propozycja projektu
oraz wyceny.
ETAP III

Realizacja i montaż
pompy ciepła.
ETAP IV

Uruchomienie
systemu grzewczego.

POZNAJ TWOJE

DARMOWA WYCENA

WYŚLIJ ZAPYTANIE

  Wyrażam zgodę na przesłanie wiadomości

  NASZE REALIZACJE

  POMPY CIEPŁA

  PYTANIA
  I ODPOWIEDZI

  Pompa ciepła zasilana jest energią elektryczną a zastosowane w niej rozwiązania umożliwiają jej „pompowanie ciepła” z przestrzeni zewnętrznej ( powietrze, grunt, woda gruntowa) o temperaturze przekraczającej nawet minus 20 C.

  Wyróżniamy dwa rodzaje pomp ciepła dla wodnych systemów centralnego ogrzewania:

  • pompa ciepła typy powietrze-woda, gdzie powietrze jest źródłem energetycznym, a woda krążąca w systemie CO jest odbiornikiem ciepła,
  • pompa ciepła typu woda-woda, gdzie woda pobierana z gruntu jest źródłem energetycznym, a woda krążąca w systemie CO jest odbiornikiem ciepła.

  Obecnie preferowane są pompy ciepła powietrze-woda z uwagi na niższe koszty inwestycyjne.

  Dobór przeprowadza się w oparciu o projekt instalacji CO w nowym budynku, lub w oparciu o bilans cieplny budynku przy wykorzystaniu kalkulatora mocy cieplnej, uwzględniające walory termiczne budynku oraz wymagania użytkownika. Jeżeli pompa ma również ogrzewać ciepłą wodę użytkową, wówczas zwiększa się odpowiednio moc pompy ciepła.

  Pompa ciepła jest zbudowana z analogicznych komponentów jak każde urządzenie chłodnicze np. lodówka lub zamrażarka. Dlatego żywotność pomp ciepłą jest podobna do żywotności urządzeń chłodniczych i wynosi od 12 do 18 lat.

  Pompa ciepła jest urządzeniem zasilanym prądem elektrycznym podobnie jak kocioł lub grzejnik elektryczny. Dzięki zastosowaniu w pompie zaawansowanej techniki, umożliwiającej wykorzystanie trzech przemian termodynamicznych (parowanie, skraplanie i rozprężania izentalpowe czynnika roboczego) uzyskujemy 3 krotnie większą efektywność energetyczność pompy ciepła w stosunku do kotła lub grzejnika elektrycznego o tej samej mocy znamionowej.
  Znaczy to tyle, że przy takiej samej ilość energii cieplnej wytworzonej przez kocioł elektryczny i pompę ciepła , za prąd zużyty przez pompę ciepła zapłacimy 3 razy mniej niż za prąd zużyty przez kocioł lub grzejnik elektryczny.

  Średni koszt dla pompy ciepła od 4 do 8 kW jest w granicach 15.000 zł – 20.000 zł.

  Ponieważ każda pompa ciepła działa tak samo jak urządzenie chłodnicze możemy ją wykorzystać (przy zastosowania dodatkowych elementów) do chłodzenia domu w okresie lata. Mając „dwa w jednym” nie ma potrzeby stosowania dodatkowych klimatyzatorów.

  Pompa ciepła jest urządzeniem bezobsługowym. Wymaga jedynie dwóch przeglądów okresowych w roku. W czasie tych przeglądów kontrolowana jest miedzy innymi czystość wymienników ciepła oraz szczelność układu czynnika roboczego.

  Zakres montażu standardowego obejmuje:
  – Posadowienie jednostki zewnętrznej ( agregatu)
  – Posadowienie jednostki wewnętrznej
  – Wykonanie instalacji pomiędzy jednostkami
  – Montaż zbiornika/sprzęgła hydraulicznego
  – Montaż instalacji wodnej łączącej zbiornik z instalacją grzewczą CO.

  Montaż trwa 2-5 dni.

  UMÓW SIĘ NA

  BEZPŁATNY AUDYT